TOEVOEGING

Vragen? Bel ons

020 696 3000

Of het mogelijk is om een toevoeging aan te vragen hangt af van je inkomen en van de aard en ernst van het probleem; de toevoegbaarheid van het geschil

Een toevoeging werkt als volgt: de Raad voor Rechtsbijstand toetst of je inkomen in het jaar N-2 (momenteel is het peiljaar dus 2016) lager dan een normbedrag ligt. Indien je alleenstaand en zonder kinderen bent, ligt die grens momenteel op EUR 26.900. Als je door deze toets komt wordt er een Eigen Bijdrage opgelegd. Dat is een bedrag dat je altijd zelf verschuldigd bent, variërend van EUR 146 tot bijna EUR 1.000. Naast de eigen bijdrage moet nog je nog rekening houden met mogelijk griffierecht, dat zijn de court fees die tot EUR 79 zijn beperkt.

 

Houd er dus in ieder geval rekening mee dat in ieder geval een eigen bijdrage wordt opgelegd en griffierecht kan worden doorbelast als het tot een procedure komt.

Stap 1 om een toevoeging aan te vragen, is het verzoeken van een doorverwijzing bij het Juridisch Loket. Dit kan telefonisch via 0900 8020. Mogelijk kan het Juridisch Loket al advies geven in de kwestie. Dit is dan nog kosteloos.

Toevoegbaarheid geschil

Sommige geschillen zijn niet toevoegbaar, omdat de overheid zich op het standpunt stelt dat de burger enige zelfredzaamheid aan de dag mag leggen. Wij zijn het daar niet mee oneens. Wij zijn uiteraard op de hoogte van de mogelijkheden om een toevoeging aan te vragen in specifieke gevallen.

Een categorie geschillen die van toevoegingen zijn uitgezonderd, vormen geschillen waarbij een zakelijk belang speelt. Kort gezegd komt het erop neer dat je als ondernemer niet in aanmerking komt voor een toevoeging - tenzij de voortzetting van je onderneming in verband met het voorliggende geschil in gevaar is.